thermologica

Richt zich op:

Doelgroepen

Bewonersgroepen

Er zijn verschillende mogelijkheden om woningen te verduurzamen. Om te beginnen isolatie: altijd goed. Vervolgens kan gekeken worden naar (hybride) warmtepompen. Maar er zijn ook collectieve opties. Soms geeft de gemeente in haar Transitie Visie Warmte voor een wijk aan dat de voorkeursoptie een warmtenet is. Maar dan is vaak nog niet duidelijk wat voor een soort warmtenet en wat de bron zal worden. Moeten bewoners daarop wachten of is het goed om al te beginnen met individuele maatregelen? Thermologica kan bewonersgroepen hierbij begeleiden. Bijvoorbeeld door een vergelijking te maken van de opties voor energieverbruik, CO2-emissie en kosten.

Energiecoöperaties

Veel energiecoöperaties hebben ervaring met het opwekken van duurzame elektriciteit. Duurzame warmte is nog relatief nieuw. Hierbij spelen allerlei factoren een rol: wat zijn goede collectieve systemen om een wijk te verwarmen? Wat past bij het type woningen in de wijk? Welke hernieuwbare bronnen zijn in de buurt? Wat is een open warmtenet? Kunnen we warmte uitwisselen met winkelcentra of kantoorcomplexen in de buurt? Hoe kunnen bewoners participeren? Thermologica kan energiecoöperaties/warmtegemeenschappen hierbij begeleiden.

Woningcorporaties

Hoe kunnen woningen verduurzaamd worden? Inzetten op individuele maatregelen voor verwarming of op collectieve? Aansluiten bij initiatieven van de gemeente of zelf aan de slag gaan? Hoe worden kosten verdeeld en zijn de tarieven voor bewoners redelijk? Wat is de optimale schaalgrootte en past bodemenergie daarbij?

Gemeenten en andere overheden

De Transitie Visies Warmte zijn klaar. En er zijn al wijken waar de gemeente begonnen is met onderzoeken.  Maar wat gaat deWet Collectieve Warmtevoorziening betekenen.? En hoe om te gaan met de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie? Wat zijn de consequenties/mogelijkheden voor bewoners? Is de schaalgrootte van het warmteplan optimaal? Zijn de mogelijkheden voor bodemenergie (al of niet met aquathermie) in beeld?

Provincies en waterschappen hebben een andere rol, maar ook daar kan Thermologica ondersteuning bieden.

Samenwerking

Thermologica wil graag samenwerken met adviesbureaus en onderzoekers.

In het project Nije Nuts werkt Thermologica samen met de Radboud Universiteit, de HAN en andere adviseurs aan een regionaal, toekomstbestendig energiebedrijf van, voor en door inwoners en ondernemers in het Rijk van Nijmegen dat donkergroene elektriciteit en -warmte wil leveren.