thermologica

Warmte in transformatie

Thermologica geeft advies en ondersteuning bij vraagstukken over de warmtevoorziening van wijken.

Over Thermologica

Thermologica = Toon Buiting met ruime ervaring met warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, besparingstechnieken en energiebeleid.

Doelgroepen

Gericht op energiecoöperaties, woningcorporaties, consumentenorganisaties, bewonersverenigingen en overheden. Daarnaast werkt Thermologica samen met onderzoekers en adviesbureaus.

Projecten

Thermologica voert projecten uit voor de gemeente Den Haag, woningcorporatie Bergopwaarts in Deurne, Bewonersvereniging Heijendaal in Nijmegen en Bewonersvereniging Hubertushof in Beek. Daarnaast is ondersteuning geboden aan energiecoöperatie Lingewaard en energiecoöperatie Leur.

Visie

De veronderstelling is vaak dat warmtenetten 70°C moeten leveren en een grote schaal nodig hebben. Lage temperatuur systemen en kleinschaligheid bieden juist vaak duurzamere alternatieven. Ze gebruiken hernieuwbare bronnen uit de buurt.